تست نت رایگان sumer.money در شبکه ی meter و #eth

ویدیوی ایردراپ و تست نت sumer.money ویدئو ی آموزشی تست نت sumer در توضیحات بازار پول پروتکل های سومر پروتکل وام دهی و استقراضی الهام گرفته از ترکیب است  که امکان: سپرده گذاری دارایی های بومی USDC USDT WBTc ETH BNB BUSD) را می دهد ضرب SuTokens (SuUSD SuETH SuBTC و غیره)… تست نت رایگان sumer.money در شبکه ی meter و #ethRead more