تست نت Shell V2 در شبکه ی تست نت #arbitrum

تست نت shell v2 فیلم آموزشی در توضیحات و پایین تر shell v2 پروژه ی Shell Protocol خانه هوشمندتری برای DeFi است. Shell v2 به شما امکان می دهد AMM های با سرمایه کارآمد بسازید که می توانند در طول زمان تکامل یابند و تراکنش… تست نت Shell V2 در شبکه ی تست نت #arbitrumRead more

تست نت رایگان sumer.money در شبکه ی meter و #eth

ویدیوی ایردراپ و تست نت sumer.money ویدئو ی آموزشی تست نت sumer در توضیحات بازار پول پروتکل های سومر پروتکل وام دهی و استقراضی الهام گرفته از ترکیب است  که امکان: سپرده گذاری دارایی های بومی USDC USDT WBTc ETH BNB BUSD) را می دهد ضرب SuTokens (SuUSD SuETH SuBTC و غیره)… تست نت رایگان sumer.money در شبکه ی meter و #ethRead more