ایردراپ های XRP و شرکت در تراست لاین ها

مطالبی که شاید جالب باشد نصب کیف پول XUMM 1️⃣برای نصب کیف پول XUMM که برای شبکه ی XRP هستو شرکت در ایردراپ های TL ( تراست لاین )میتونید کیف پولشو از گوکل پلی دانلود کنیدhttps://play.google.com/store/apps/details?id=com.xrpllabs.xummهر آدرس ریپل یا XRP10XRP میخواد که فعال بشهواین کیف… ایردراپ های XRP و شرکت در تراست لاین هاRead more