تست نت phezzan در شبکه ی آزمایشی zksync با جایزه تایید شده

شما میتوانید با انجام ایردراپ ها و تست نت های معتبر درامد دلاری داشته باشید پروتکل فزان چیست؟ فزان یکی از پروژه های جدید در شبکه ی zksync است که به تازگی در سال 2022 شروع به فعالیت کرده است این پروژه در حال حاضر… تست نت phezzan در شبکه ی آزمایشی zksync با جایزه تایید شدهRead more