تست نت titi با جایزه تایید شده در شبکه #rinkeby_eth

ایردراپ و تست نت معتبر TiTi با 17.000 دلار آپدیت avaxpad  لینکش در کانال هست جایزه تونو کلایم کنید  در تست نت avax به نسبت تراکنش جایزه دریافت میکنید آپدیت تست نت upark جایزه ها واریز شد  هر نفر 150 token دریافت کرد فیلم آموزشی انجام تست نت TiTi… تست نت titi با جایزه تایید شده در شبکه #rinkeby_ethRead more