سه تست نت در شبکه starknet. یک تست نت با جایزه تایید شده و دو جایزه احتمالی

ایردراپ چیست، انواع آن و چگونه ارز دیجیتال رایگان کسب کنیم خرید vpn ثابت اگر مایلید در تست نت های بیشتری از این شبکه شرکت کنید ویدئوی دوم را مشاهده کنید شبکه starknet یک گردآوری اعتبار غیرمتمرکز (همچنین به عنوان ZK-Rollup شناخته می شود) است.… سه تست نت در شبکه starknet. یک تست نت با جایزه تایید شده و دو جایزه احتمالیRead more