تست نت رایگان Raise finance در شبکه ی zksync

فیلم آموزشی تست نت در توضیحات پروژه یRaise Finance یک پلتفرم چند زنجیره ای برای جمع آوری سرمایه غیرمتمرکز پرداخت ها وسرمایه گذاری ساخته شده در بالای راه حل لایه 2 zkSync Arbitrum و لایه 1 دیگرشبکه های سازگار با EMV که سریع ارزان و… تست نت رایگان Raise finance در شبکه ی zksyncRead more